Resultaten 4 weergeven

Betere bescherming van klokkenluiders

In het najaar van 2019 berichtten wij over de publicatie van de Europese ‘klokkenluidersrichtlijn’ (hierna: de richtlijn). De lidstaten hebben tot 17 december 2021 de tijd om deze richtlijn te implementeren. Hoewel Nederland met de Wet Huis voor Klokkenluiders voorop loopt wat de bescherming van klokkenluiders betreft, noopt de richtlijn ook in Nederland tot aanpassingen …

Wordt de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

Wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen een wettelijk plicht? Als het aan Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema  (GroenLinks) ligt wel. Hij diende op 12 maart jl. een wetsvoorstel in die iedere werknemer in Nederland het recht geeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Bovendien verruimt het de mogelijkheid van een vertrouwenspersonen om invloed te kunnen …

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Wat houdt de rol van VPO in? Waarvoor kun je terecht bij de VPO? Een VPO is er voor de medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren in hun werkomgeving en hierover in vertrouwen willen sparren. In de arbeidsomstandighedenwet wordt ‘ongewenste omgangsvormen’ aangeduid als psychosociale arbeidsbelasting, oftewel PSA. Met PSA wordt formeel pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en …

Vertrouwenspersoon Integriteit

Wat houdt de rol van VPI in? Een VPI kan benaderd worden door medewerkers die een vermoeden hebben van onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden binnen de organisatie. Van medewerkers met dit soort vermoedens wordt verwacht dat zij dit melden bij hun leidinggevende of een intern meldpunt. Omdat dit ingewikkeld en moeilijk kan zijn, kunnen de medewerkers …