Ik ben Anita Claassens, mediator

Mediation is een vorm van geschiloplossing die tussenpartijdig is. Dat wil zeggen dat, in tegenstelling tot bovenpartijdige geschiloplossing zoals rechtspraak, de mediator tussen beide partijen staat.

Als mediator zal ik dus geen oordeel vellen of suggesties geven of me met de inhoud bemoeien, maar ik begeleidt het proces van afspraken maken tussen cliënten. Als mediator zorg ik ervoor dat de communicatie verbetert, dat duidelijk wordt welke belangen er spelen en ik zorg voor een veilige sfeer tijdens de gesprekken. Ik ben als mediator is onpartijdig en neutraal. De afspraken die gemaakt worden zijn helemaal van clïenten zelf, zij dragen zelf de oplossing aan. Daarnaast ben ik aangesloten bij “Hello Mediator”

Het voordeel van mediation?

Het grote voordeel van mediation is dat jullie  zelf zorg dragen voor een oplossing. Als er afspraken vastgelegd worden staan jullie hier ook helemaal achter. Er is sprake van een win-win situatie. Jullie gaan voor GELUK en niet voor gelijk. We zoeken naar een oplossing waar jullie beiden mee kunnen leven. Uit onderzoek blijkt dat afspraken die tijdens een mediationtraject zijn gemaakt beter worden nageleefd door beide partijen dan wanneer deze zijn opgelegd door een rechter.

Wanneer ga je naar een mediator?

Niet elk conflict is geschikt voor mediation. Om een mediationtraject succesvol te laten verlopen zijn er drie belangrijke voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  1. Jullie moeten er beiden uit willen komen en je daar ook voor in willen zetten op basis van vrijwilligheid.
  2. Er moet onderhandelingsruimte- en bereidheid zijn bij beide partijen.
  3. Jullie zijn beide bevoegd om hierover afspraken te maken

Vrijwilligheid is erg belangrijk anders kan een mediationtraject niet worden opgestart. Ik zal ook voorafgaande aan het traject bij u beiden checken of die vrijwilligheid er ook daadwerkelijk is.

SCHEIDEN

Je hebt besloten om je liefdes-relatie te beëindigen en te gaan scheiden. Je wilt dat het liefst in harmonie doen met je partner.

VERZOENING

Liever toch samen verder?
Ook dat is mogelijk. Als mediator kan ik jullie helpen met jullie communicatie.

NALATENSCHAP

De verdeling van een erfenis. Het geeft vaak wrijving.
Als u er  niet meer uitkomt dan is mediation zeker geschikt.

WOONOMGEVING

Fijn wonen en woongenot, soms is het ver te zoeken. Overlast van de buren kan frustrerend werken en je uit je slaap houden.