Wat houdt de rol van VPI in?

Een VPI kan benaderd worden door medewerkers die een vermoeden hebben van onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden binnen de organisatie. Van medewerkers met dit soort vermoedens wordt verwacht dat zij dit melden bij hun leidinggevende of een intern meldpunt.

Omdat dit ingewikkeld en moeilijk kan zijn, kunnen de medewerkers aankloppen bij de VPI. Bij de VPI kan de medewerker zijn verhaal doen, en kan er duidelijk gemaakt worden welke mogelijkheden de medewerker heeft. Wanneer een medewerker wil melden, maar dit niet rechtstreeks durft, dan zou de medewerker via de VPI mogen melden. De VPI geeft in dat geval de melding door aan het meldloket, maar zorgt ervoor dat de naam van de medewerker niet bij het meldpunt bekend wordt. De VPI dient de belangen van de medewerker, maar ook die van de organisatie. Het belang van de organisatie is dat onregelmatigheden, integriteitsincidenten of misstanden worden beëindigd.

Betere bescherming van klokkenluiders

Wordt de vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Kennismaking

Neem contact op voor een gratis kennismaking met Anita om te kijken of mediation wat voor jou is.