Wettelijke verplichting?

Wordt het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen een wettelijk plicht? Als het aan Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema  (GroenLinks) ligt wel. Hij diende op 12 maart jl. een wetsvoorstel in die iedere werknemer in Nederland het recht geeft op toegang tot een vertrouwenspersoon. Bovendien verruimt het de mogelijkheid van een vertrouwenspersonen om invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de organisatie ten aanzien van ongewenste omgangsvormen. Althans, deze mogelijkheid wordt verankerd in de wet. Verder ziet het wetsvoorstel op de benoeming van de vertrouwenspersoon: de ondernemingsraad (indien aanwezig) zal moeten instemmen met de keuze en positionering van de vertrouwenspersoon. Tot slot beoogt de initiatiefwet vertrouwenspersonen betere bescherming te bieden door middel van een wettelijke (ontslag)bescherming. Dit versterkt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

Het voorstel ziet nadrukkelijk alleen op de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, en dus niet op integriteit. Dat is ook meteen een zwakte van het voorstel. Zo concludeert ook het Huis voor Klokkenluiders in haar reactie op de consultatie (die inmiddels gesloten is):

“Ongewenste omgangsvormen betreffen een specifieke vorm van integriteitsschendingen, waardoor het beleid ten aanzien van omgangsvormen onderdeel uitmaakt van het integriteitsbeleid van een organisatie. […] Het maken van een onderscheid gaat ten koste van de samenhang in de aanpak van sociale en zakelijke integriteitsschendingen. Dit kan bovendien een drempel vormen voor de werknemer om te melden, zeker omdat het onderscheid in sommige situaties moeilijk te maken is.”

Betere bescherming van klokkenluiders

Vertrouwenspersoon Integriteit

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Kennismaking

Neem contact op voor een gratis kennismaking met Anita om te kijken of mediation wat voor jou is.